The site is not supported on this browser
Please Upgrade to a newer browser
news israel
news israel
news 20

news israel news israel news 20

news israel news israel news 20

news israel
news israel
news 20 
TYCO FIRE חברת רפאל תעשיות מגופים, הממוקמת באור-עקיבא, סיפקה לאחרונה עשרות מגופי כיבוי-אש "פרי אקשן" תוצרת
.במגדל בן 37 קומות בקרית עתידים בתל-אביב
חברת TYCO FIRE, אחת החברות הגדולות בעולם בתחום כיבוי-אש, בחרה ברפאל כמרכז הצטיינות להנדסה ולייצור כל המגופים ההידראוליים המשווקים על-ידה ברחבי העולם.
 
המגופים, בעלי תווי תקן כיבוי-אש בינלאומיים FM , UL, תוכננו להגן על המגדל מפני סיכוני אש, תוך מניעת חשיפה לנזקי מים העלולים להיגרם על-ידי פקודות סרק והפעלה לא-רצונית של מגוף בקרת כיבוי-אש.
בכדי שהמגוף ייפתח, נדרשות שתי פקודות עצמאיות: פנאומטית וחשמלית.
1. הפנאומטית: ירידת לחץ אוויר בצנרת הספרינקלרים הסגורים תגרום לאזעקה ראשונית.
2. החשמלית: בפקודה לסולונואיד מרכזת כיבוי-אש, המגופים ייפתחו ומים יזרמו מהספרינקלרים מעל אזור גילוי האש בלבד.
 
(לשים תמונה)
מגדל בן 37 קומות בו מצויים עשרות מערכות "פרי אקשן" של TYCO FIRE
 
 
מגופים הידראוליים לכיבוי-אש - נתונים בסיסיים
מגופי בקרה הידראוליים מדגם DV-5, בעלי תווי תקן כיבוי-אש בינלאומיים UL, FM, הם מגופים מסוג אטימת דיאפרגמה ישירה בעלי סיווג בטיחותSIL ברמה הגבוהה ביותר.
 
המגוף ניתן להתקנה אופקית ואנכית, בציפוי ייחודי ( Rilsan ניילון 11) פנימי וחיצוני, המספק עמידות משופרת מפני קורוזיה ומתפקד היטב בסביבת מים מליחים וקצף.
 
 
 
המגוף הינו האיכותי ביותר הקיים בשוק זה, הבטוח ביותר ליישומי כיבוי-אש ומבטיח רמת אטימה ברמה הגבוהה ביותר על-פי התקן האמריקאי.
 
אופן הפעולה
שחרור לחץ המים מתא הפיקוד העליון של המגוף, יתבצע באמצעות מפעיל הידראולי מופעל סולונואיד או מפעיל מסוג אחר. בעקבות שחרור לחץ המים, הדיאפרגמה תפתח במהירות, כלומר: המגוף יהיה במצב פתוח.
 
מאפיינים של שני סוגי מגופי בקרה מתוצרת רפאל
מגוף G מגוף DV5
מגוף מופעל פיסטון (דגם G) לכיבוי אש בלחצים 25-40 BAR ניקוז תחתון - ריקון מערכת במצב תחזוקה
מתאים לראשי מערכות בלחצים גבוהים, למשל: מכרות עד לחץ PN-40 ציפוי רילסן בעל תכונות משופרות כנגד קורוזיה כסטנדרט
מתאים להקטנת לחצים וצופי הלם מגוף אטימת דיאפרגמה ישירה, ללא חלקים מכאניים נעים, בעל סיווג בטיחותSIL הגבוה ביותר
 
 
 
יתרונות:
• בניגוד למגופים המצויים בקרב חברות מתחרות, להן קיים במגוף רכיב נע (קפיץ איזון הדיאפרגמה), הרי שיתרונו הגדול של מגוף TYCO FIRE הוא שאין לו כל קפיץ או רכיב נע אחר. פרט זה מקנה למגוף אמינות ייחודית, הקריטית לתחום כיבוי האש, ורשומה ומוגנת כפטנט עולמי
• פתיחה בכל מצב, גם כשהמגוף סגור למשך תקופה ארוכה
• לחץ מים נמוך יותר לפתיחה
• אטימה טובה יותר בהשוואה למגופי פיקוד אחרים
• בעלי תקן UL ,FM
• גודל קומפקטי (תופס פחות מקום)
• פשטות (מעט חלקים נעים)
• משקל נמוך יותר
• מצטיין בספיקות גבוהות והפסד עומד נמוך
• ציפוי רילסן בעל עמידות משופרת בפני קורוזיה
• ברזי TYCO תוכננו מראש לפתיחה מהירה של המגוף, אמינות ולספיקה גבוהה – פרמטרים הקריטיים ביותר בתחום כיבוי-אש
• תחזוקת ברזי TYCO הינה פשוטה ולא נדרשים כלים מיוחדים או התמחות כלשהי
 
 

Charts

         

Related Products

Downloads